Agencja oferująca rozwiązania Print Management i e-procurement

Wszystkie rozwiązania drukarskie: Print management - eprinting - PLV - ILV

Pomimo niezwykłego rozwoju Internetu i prezentacji multimedialnych papier pozostaje nośnikiem niezbędnym w komunikacji i sprzedaży. Zleceniodawcy dobrze rozumieją wyzwania związane z funkcją print. Wymogi w coraz większym stopniu odnoszą się do obsługi, chęci ograniczenia liczby dostawców i zakupu po najlepszej cenie.

Systemy druku rozwijają się nieustannie, dlatego obszary kompetencji partnerów, którzy dysponują bardzo zaawansowaną wiedzą fachową, mają zasięg europejski, a nawet światowy.Wartość dodana leży również w poszukiwaniu specyfiki technicznej najlepiej dostosowanej do każdej potrzeby.

Słownik techniczny

Corps

Le corps est la taille (hauteur) d'un caractère d'imprimerie. Le corps 10 est un des plus fréquemment utilisé ...

zobacz wszystkie

Tips & Tricks

Rozdzielczo?? obrazw

Obraz cyfrowy sk?ada si? z pikseli. Piksele wy?wietlane na ekranie dziel? si? na punkty i tworz? raster. Zazwyczaj ...

zobacz wszystkie